Mark Snor sikrede sig en flot 2. plads ved DM i Skills.Mark Snor fra Nova-Print sikrede sig en flot 2. plads ved DM i Skills 2019

Se artiklen herunder fra Fyens Stifttidende om Mark

Nova Print, tryk af etiketter, DM i Skills

 

 

Mark går mod strømmen og uddanner sig til grafisk tekniker

Kun få elever vælger at uddanne sig til grafisk tekniker. En af dem er 23-årige Mark Snor, der i dag er elev ved Nova Print i Odense, selv om han går i skole i Aalborg.

For bare få år siden vidste 23-årige Mark Snor ikke, at der var en uddannelse, der hed grafisk tekniker. I dag er han ved at uddanne sig til net­op det og skal samtidig deltage i DM i Skills i starten af april.

DM i Skills er et årligt dan­marksmesterskab for er­hvervsuddannelserne, hvor eleverne skal præstere i for­skellige konkurrencer inden for hver deres fag. Mark Snor er blevet udvalgt sammen med to andre blandt 300 ele­ver på sin skole, men det har aldrig været et mål for ham at deltage i konkurrencen.

“Jeg blev meget glad og overrasket over udtagelsen, men jeg er også lidt nervøs for, hvordan det hele kom­mer til at forløbe.“

Mark Snor og hans kon­kurrenter skal igennem 15 forskellige udfordringer. Det kan for eksempel være at blande en speciel farve eller trykke et postkort i den ret­te størrelse. De forskellige di­scipliner skal vise, hvem der har bedst styr på faget, hvor­efter der til sidst bliver kåret en vinder.

“Jeg håber selvfølgelig på en førsteplads, men mit mål er bare at gøre det så godt, at jeg selv er tilfreds med min præstation bagefter, lyder det fra den 23-årige elev.

Mark Snor er grafisk tekniker elev p6 Nova Print. Her sammen med fabrikschef Uffe Malmros. Foto: Michael Bager

Mark fra Nova Print, tryk af etiketter, DM i SkillsKendte Ikke til uddannelsen

For år tilbage lå det ikke i kor­tene, at Mark Snor skulle del­tage i DM i Skills. Han flytte­de fra Bramming til Odense sammen med sin kæreste og startede med at læse medie­videnskab på SDU. Efter ba­re et semester stod det klart for Mark Snor, at det ikke var det, han skulle fortsætte med at læse. Han droppede ud og arbej­dede flere forskellige steder i et halvt år, indtil han hørte om uddannelsen som gra­fisk tekniker.

– Det var faktisk lidt ved et tilfælde, at jeg hørte om ud­dannelsen til grafisk tekni­ker. Jeg snakkede meget med min kærestes far og hendes familie -der er flere i hen­des familie, der arbejder in­den for branchen. Og det lød rigtig spændende, så det var helt klart der, jeg fik største­delen af min inspiration til at begynde på uddannelsen fra.

For halvandet år siden startede Mark Snor på gra­fisk tekniker uddannelsen i Aalborg og er i dag ved oden­seanske Nova Print som elev. Han har stadig to år tilbage på skolebænken bestående afbåde skole og praktik, men efter han startede i praktik, har han for alvor fået øjne­ne op for, hvor mange ting i vores hverdag der optræder tryk på.

– Når jeg først begyndte at tænke over det, er der jo tryk på næsten alt I dag kan jeg faktisk ikke lade være med at tjekke, om etiketten sidder rigtigt på colaflasken. Jeg synes generelt, at det er en rigtig spændende uddannel­se. Og så er det lidt en ander­ledes uddannelse, som man ikke hører om i folkeskolen -jeg havde i hvert fald ikke hørt om den, før jeg snakke­de med min kærestes familie om det.

Fyn er hårdt ramt

Mark og Kim Nova Print, tryk af etiketter, DM i SkillsLigesom Mark Snor, er der mange andre unge menne­sker, der ikke kender til uddannelsen som grafisk tek­niker. Det gør det svært for virksomhederne at rekrut­tere lærlinge i branchen, hvil­ket odenseanske Nova Print også har oplevet.

– Det er faktisk ni år siden, vi sidst har haft en !ærlig her­ude. I og med, at uddannel­sen til grafisk tekniker ligger i Aalborg, og at vi er et niche­fag, er det rigtig svært at re­kruttere elever til Fyn. fortæl­ler Uffe Malmros, fabrikschef ved Nova Print i Odense.

Nova Print, der har eksiste­ret siden 1904, har tidligere oplevet et stort antal af lær­linge, men også her har digi­taliseringen betydet, at an­tallet af elever og kendska­bet til uddannelsen som gra­fisk tekniker er faldet, hvilket ærgrer Uffe Malmros.

– Det er en spændende og meget alsidig uddannel­se, men det er oftest folk, der kender nogen inden for branchen, som vælger at be­gynde på uddannelsen.

Kilde: Fyens Stifttidende